Welkom in
Eigenbilzen
        P/a: Hartenberg 2
        3740 Eigenbilzen

IBAN: BE34 7512 0893 3390
Domein van Hommelen
Klik hier
Het domein Hommelen ligt aan de westergrens van het dorp Eigenbilzen. De vroegere aan Hommelen toebehorende gronden behoren nu tot Eigenbilzen en Hoelbeek, deelgemeenten van Bilzen.
Dichtbij, ten zuiden, bevindt zich de burgruïne van Jonckholt. Ten westen grenst Hommelen aan het kasteel van Groenendaal en ten noorden aan het park van het vroegere kasteel van Zangerhei.
Jef Asnong werd geboren op 7 juni 1944 in Sint-Lambrechts-Herk. Op 22 januari 1953 verhuisde hij met zijn familie naar het domein van Hommelen, hij was toen acht jaar.
O
p 12 september 1957 werden de hoeve en gronden van Hommelen verkocht en dit « wegens vertrek naar den vreemde », zoals de affiches van de verkoop der hoeve het aankondigden.
De familie scheepte in te Zeebrugge op 6 oktober 1957 richting Canada. Jef, die de Nederlandse taal nog zeer goed beheerst, heeft nog zeer mooie herinneringen aan die periode, aan dit verblijf in een geweldig schoon en rustig natuurgebied.
En ook aan de dorpen Eigenbilzen en Hoelbeek.
Kaart aangaande de omgevingen van Hasselt, Maastricht en Tongeren, 1747 (Detail van Hommelen en omgeving)31
De Kroniek van "Hommelen"
door Jef Asnong
Ik schreef volgende tekst, eerst en vooral, voor de vrienden van Eigenbilzen en Hoelbeek, daar ik informatie bezat, die ook aan hen toebehoort. Natuurlijk ook, als een opzoekings project om zelf beter de betekenis van Hommelen te begrijpen.


Canada is vandaag « de vreemde » niet meer. Toch ben ik ver verwijderd van de Belgische archieven. Ik was niet van plan een uitgebreide en gedetailleerde kroniek van Hommelen te schrijven. Wel wilde ik dit doel in de mate van het mogelijke benaderen door de vele verspreide inlichtingen samen te brengen in een verklarend geheel. Met de hulp van de hedendaagse multi media heb ik toch veel kunnen opzoeken en verwezenlijken. Ik deed mijn best om mijn bronnen helder en correct te vermelden, dit is wanneer mijn inlichtingen niet uit eigen archief kwamen. Ook van de naburige kastelen en illustere families, waarover reeds veel is bekend, schreef ik slechts datgene dat nauw betrekking heeft met Hommelen. Ik nodig iedereen uit om dit project aan te vullen.


Met mijn vriendelijke groeten.

Jef Asnong
Longueuil, 06de december 2016
Eigenbilzen