Eigenbilzen
Eigenbilzen
30/09/2017
Oktober 2017 - De 13
Maandag 8 januari 2018 zal begonnen worden met de demontage. Het orgel zal worden overgebracht naar het atelier in Stavelot.

De voorziene duurtijd van de restauratie is 22 maanden.

De kerkfabriek kan alleen maar hopen dat de restauratie eerder zal voltooid zijn.

Nog even dit: Arnold Clerinx, een befaamd orgelbouwer uit Sint-Truiden, bouwde het orgel in onze kerk in het jaar 1852.

Dhr. Wim Winters, orgelontwerper, zal samen met dhr. Michel Lemmens, erfgoedconsulent van het Agentschap Onroerend Erfgoed, erop toezien dat deze restauratie gebeurt met oog voor de historische, muzikale en esthetische kwaliteiten van het oorspronkelijke Clerinxorgel.

De kerkfabriek van Eigenbilzen is blij dat dit dossier kan worden uitgevoerd: een verrijking van het cultureel en religieus erfgoed van de regio.

Als er interessante info zich aandient, willen we dit graag met u delen.

Kerkfabriek Sint-Ursula Eigenbilzen

Ria Achten, Moniek Degrève, Freddy Moors, Nestor Moors, Willy Steegen, pastoor-moderator Thieu TielensRestauratie van het Clerinxorgel - Eigenbilzen

U heeft het in het verleden vermoedelijk nog gehoord of al gelezen: het Clerinxorgel van de parochiekerk Sint-Ursula - Eigenbilzen wordt gerestaureerd. Deze keer is het heel echt: het orgel wordt gerestaureerd.

Eerst nog een korte toelichting.
·         Op 25 december 2003 ondertekende Paul Van Grembergen, minister van de Vlaamse Gemeenschap, het ministerieel besluit waarin het Clerinxorgel in de Sint-Ursulakerk te Eigenbilzen wordt beschermd als monument wegens de historische en sociaal-culturele waarde.
·         Op 15 maart 2016 keurde Geert Bourgeois, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, het ingediende restauratiedossier goed en besliste de restauratiepremie van 80 % van de geraamde kosten toe te kennen.
·         Op 24 januari 2017 werd het dossier met de toekenning van de werkzaamheden aan “Manufacture d’orgues Thomas” uit Stavelot goedgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed.
De 13 janari 2018