Welkom in
Eigenbilzen
        P/a: Hartenberg 2
        3740 Eigenbilzen

IBAN: BE34 7512 0893 3390
Beste inwoner van Eigenbilzen,
Wij zijn zo vrij in onderstaand schrijven onze vereniging aan u voor te stellen. SAMANA-Eigenbilzen is een groep van 9 vrijwilligers die via een aantal activiteiten aandacht wil geven aan chronisch thuisgebonden zieken, aan 85-plussers en  aan hen die deze mensen, dagelijks omringen (mantelzorgers). Op deze manier telt onze Samanagroep op dit ogenblik in Eigenbilzen 102 leden.
SAMANA is een samentrekking van 2 woorden: samen en mana (= kracht). Via onze werking willen wij de levenskwaliteit van onze chronisch zieke mensen, van zorgbehoevende personen en van hun mantelzorgers verbeteren en versterken. Onze werking stoelt op gelijkwaardigheid tussen de zorgbehoevende mens, zijn/haar mantelzorger en de vrijwilliger van Samana.
Onze activiteiten van Samana kunnen onderverdeeld worden in o.a.:
Ontmoeten
Een viertal keer per jaar (minimum) brengen wij een huisbezoek aan onze mensen (naar aanleiding van het  brengen van de uitnodiging voor het kerstfeest, het brengen van een paasbloemetje, het brengen van de uitnodiging voor onze namiddaguitstap,  het overmaken van onze verjaardagswensen).
Verademen
We proberen even de zorgen opzij te zetten tijdens ons jaarlijks kerstfeest en onze jaarlijkse namiddaguitstap met het Bilzers treintje.
Ondersteuning
Door vorming
: dit jaar o.a. via het aanbieden van een infonamiddag rond ‘Onthouden en vergeten’.
Door mobiele ondersteuning: we zorgen ervoor dat de minder mobiele mensen ter plaatse kunnen geraken voor onze activiteiten.
Door aandacht te geven aan themadagen  zoals: dag van de mantelzorger, dag van de chronisch zieke mens  (provinciale initiatieven).
Mocht je op dit ogenblik als chronisch zieke nog niet betrokken zijn bij onze Samana-afdeling en je zou dit toch wensen, je kan altijd contact opnemen met onze voorzitter, Ria Achten (tel. 0474 / 55 06 26).
Mocht jij die ons schrijven hier leest  als vrijwilliger interesse betonen in onze Samana-werking en met ons in Eigenbilzen meedoen, je bent van harte welkom. Neem gerust contact op met onze voorzitter.
Met vriendelijke groeten en bedankt om even de tijd te nemen ons schrijven door te lezen.
De Samanakern van Eigenbilzen
May Meesters, Cyriel Jans, Rina Vandooren, Maggy Nijs, Laurent Pellaers, Magda Buschops, Addy Coopmans, Frans Swennen (secretaris), Ria Achten (voorzitter) .
Eigenbilzen
agenda

22 mei: Bedevaart naar Wiemesmeer. Onze leden worden voor deze activiteit bezocht vóór 15 mei.  Leden geven tijdens dat bezoek aan  of zij opgehaald willen worden voor deze activiteit. Uitnodiging volgt nog.

SAMANA-kerstfeest 2024 :17 december 2024 (in het Parochiehuis)

SAMANA-kerstfeest 2025: 12 december 2025 (in het Parochiehuis)