Welkom in
Eigenbilzen
        P/a: Hartenberg 2
        3740 Eigenbilzen

IBAN: BE34 7512 0893 3390
DE WITHOFSKAPEL
In de zomer van 2009 vonden voorbijgangers de kapel totaal verwoest, het dak was ingestampt, de voordeur kapot, binnen was de ravage nog veel erger alle beelden waren vernield. De schade moet in de duizenden euro’s gelopen hebben. In 2011 is het interieur weer helemaal opgeknapt in de hoop dat ze in alle rust kon verder bestaan.
Jan Withofs was landbouwer, geboren te Eigenbilzen op 3 december 1833 en er overleden op 23 februari 1918. Hij was gedurende 37 jaar voorzitter van de kerkfabriek en werd vereerd met het Burgerlijk Kruis 1ste klasse. Hij huwde te Eigenbilzen op 20 februari 1867 met Maria Swennen uit Mopertingen, geboren op 17 maart 1848. Zij waren ook de bouwers van de Withofswinning in de Beekomstraat te Eigenbilzen, het huis in 1866 en de schuur en stallen in 1868.
De kapel en de omliggende gronden zijn eigendom van de gebroeders Jef en Florent Partoens.  Magriet Daenen echtgenote van Florent onderhield de kapel na het overlijden van Maria Swennen.
Kapel van Altijddurende Bijstand-Scheepveldweg
Gelegen midden in een uitgestrekt veld vormde ze samen met de twee monumentale paardenkastanje bomen (wilde kastanjes), de enige verhevenheid in een vlak landschap. Het verhaal gaat dat de kapel zou dateren uit de 14de eeuw volgens de inventaris van het cultuur bezit in België.
Op 31 oktober 1736 maken Peter Withofs en Cornelia Plucken hun testament, waarin ze nalaten aan hun jonge kinderen, o a. zes roeden in het scheepveld af te meten neven de kapel. Deze 6 roeden met sectie B nr. 828  in 1848. Maar de grond sectie B nr. 826 waar de kapel op stond in 1848 was van Vansichen Jan ( Brouwer) woonachtig te Maastricht.
Deze Jan was weduwenaar van tante Cornelia Withofs geboren in 1773. Jan en Cornelia waren kinderloos en zo is het vermoeden dat deze grond bij de familie Withofs is gekomen. Door de ruilverkaveling is dit een groot stuk akker geworden van verdeelde eigendommen in het veld die samen gebracht zijn.
De kapel uit mergelblokken en van middelmatige omvang is in 1799 afgebroken door de Franse revolutioneren.
Ze werd terug opgebouwd in 1872 door Jan Withofs gehuwd met Maria Swennen. Maria was geboren  te Mopertingen Kauwberg.
Een rechthoekige kapel gemaakt met mergelstenen, later vernieuwd met bakstenen. Een strategisch punt voor landverdediging en vele andere doeleinde. Het is waarschijnlijk dat deze bouwheer die twee kastanje bomen zou geplant hebben. Bij onze telling van de jaarringen van de verdwenen dode boom zou deze 150 jaarringen tellen.
De voorstanders van bouwheer Jan Withofs van de kapel vermelden dat er een grote schenking aan het Armen huis van Maastricht was en dat uit dank deze kapel gebouwd werd. Bij de verkoop van pachtland werd de belofte gedaan de kapel goed te onderhouden. Maria Nivelle geboren te Eigenbilzen op 30 april 1903 en overleden op 06 december 1986 heeft vele jaren deze kapel goed onderhouden tot ze niet meer in staat was om dit nog te doen.
In de jaren negentig was de kapel in verre staat van verval, het dak was ingestort, de voordeur vernield, de aanwezige heiligenbeelden waren kapot. Bij de renovatie zouden er mergelblokken gevonden zijn die dateren uit 1600. In 1992 werd de restauratie bekroond.
Bronnen uit gedenkboek Withofs van P. Potargent, van heemkunde verbond Limburg en uit kapellenboek van René Daerden & Ferdy Jans 01-11-2011.
De kapel in 2022
Ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van de Withofskapel in 2022 werd de kapel terug bijgewerkt nadat ze opnieuw het object van vandalisme was geworden in mei van dit jaar. Ook de beelden in de kapel werden gerenoveerd. Vooral door onze vereniging ' De vrienden van Eigenbilzen' werden de renovatiewerken uitgevoerd. Op 21 augustus zal er een feest opgezet worden om het 150 jarig bestaan te vieren.
Een beetje geschiedenis van de kapel
Een van de twee kastanjebomen was helaas ziek en men heeft deze dienen om te zagen in het jaar 2019. Nadien werd door de gemeentelijke overheid een nieuwe boom geplant naast de plaats waar de oude boom heeft gestaan. Helaas heeft men de fout gemaakt om er een tamme-kastanjeboom te planten. De twee oude bomen waren beiden wilde-kastanjebomen (Paardenkastanje). Door de volksmond werden deze bomen "De twee gezusters" genoemd.
Wil u meer weten over de avonturen welke deze bomen hebben meegemaakt? Klik op deze link
Over de bomen aan de kapel
In de loop van de maand mei 2022 was de kapel opnieuw het object van vandalisme. De deur werd vernield, pannen van het dak, de vensters stuk en ook enkele beelden stuk. De vereniging 'De vrienden van Eigenbilzen' samen met verenigingen uit Mopertingen hebben zich voorgenomen om de kapel opnieuw op te knappen en ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan er een feest aan te koppelen.
De beelden in de kapel
De beelden in de kapel werden voor zover mogelijk gerenoveerd en staan terug in de kapel. De renovatie en het inkleuren werden gedaan door Mvr Anita Claessens.
Eigenbilzen een dorp om lief te hebben
Naar aanleiding van een artikel in de krant werd door Josly Boosten uit Elst-Millen (Riemst) een schenking gedaan van twee raampjes in loodglas welke de kapel een mooie uitstraling geven.