Welkom in
Eigenbilzen
        P/a: Hartenberg 2
        3740 Eigenbilzen

IBAN: BE34 7512 0893 3390
De Krombeekvallei vormt de scheiding tussen Eigenbilzen en Hoelbeek, twee landelijke deelgemeenten van Bilzen. De Krombeekvallei kunt u vanaf Eigenbilzen inwandelen via de Bruulstraat" (De Briel) Op voorstel van Orchis vzw werd het natuurgebied opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk en erkend als habitatrichtlijngebied. De Krombeekvallei is een asymmetrische vallei. De steile hellingen, grenzend aan Eigenbilzen en het vervlakt gedeelte grenzend aan de akkers van Hoelbeek, vormen met de sterk meanderende Krombeek het langgerekte natuurgebied. Men plantte vroeger op verlaten, natte beemden populieren aan. Mettertijd verruigden deze beemden.  Meidoornhagen zoomden dikwijls de hoogstamboomgaarden af.  Zo werd de natuurlijke evolutie in de hand gewerkt. De Krombeekvallei heeft een zeer gevarieerde vegetatie. U vindt er al de voorjaarsbloeiers met enkele zeer zeldzame planten.
Bosuil, buizerd, boomvalk, boomklever en kleine bonte specht zijn er regelmatige broeders. De nachtegaal is echter de laatste jaren weggebleven.
Het gebied is ook bijzonder voor natuureducatie. In deze beekvallei kunnen klasgroepen onder begeleiding van natuurgidsen aan natuurbeleving doen. Amfibieënpoelen zijn ingericht als educatieve poelen voor wateronderzoek.
Orchis vzw beheert in vallei van de Krombeek en de Meersbeek 08 ha 15 a 89 ca.
De Krombeek
Eigenbilzen