Welkom in
Eigenbilzen
        P/a: Hartenberg 2
        3740 Eigenbilzen

IBAN: BE34 7512 0893 3390
HET OORLOGSMONUMENT
Ter herinnering aan onze gesneuvelde dorpsgenoten tijdens de beide wereldoorlogen
Op het dorpsplein van Eigenbilzen, rechts voor de toegang van de kerk staat het oorlogsgedenkteken, beschaduwd door een rode beuk (Fagus sylvatica ‘Atropunicea’). Beide zijn opgericht ter herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Op het gedenkteken staan de namen van vijf dorpelingen die tijdens de Eerste Wereldoorlog gesneuveld zijn. Aan de voet van het gedenkteken is nog een opschrift toegevoegd met de namen van 9 burgerlijke slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog en nadien is er ook nog een plakkaat aangebracht met daarop de namen van drie militaire slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog die in Eigenbilzen zijn gestorven.

De rode beuk die achter het gedenkteken staat, is samen met het monument opgericht en dus aangeplant als levensboom. Doordat de beuk vrij centraal in de open ruimte staat, op het hoger gelegen kerkhof is aangeplant en een opvallende bladkleur heeft, is deze boom een beeldbepalend element in de dorpskern. De beuk vormt als het ware een verticale ‘verlenging’ van het gedenkteken.

Het is een geënte boom (enthoogte op 1,4 m), met een omtrek van 246 cm en een totale hoogte van 15 m.
Monument der gesneuvelde op het dorpsplein, geplaatst op 9 oktober 1920
De Plechtige inhuldiging van het monument der gesneuvelde en huldebetoog ter ere de oud strijders van de oorlog 1914-1918 vond plaats op op St. Ursula kermis zondag
23 oktober 1920.
Met de welwillende hulp van de fanfares van Eigenbilzen en Mopertingen en al de maatschappijen der gemeente.
Feestprogramma:
1.om 13 uur, vorming van de stoet aan de school, ijzerenweg
2.om 13,30 uur, ontvangst der oud strijders ten gemeentehuize waar zij de erewijn aangeboden kregen
3.om 14 uur, plechtig lof met gelegenheidssermoen, door de krijgsaalmoezenier
4.om 15 uur, inzegening van het monument der gesneuvelde
5.om 16 uur, luisterrijk concert op de kiosk
6.om 18 uur verlichting van het monument, gevolgd van lichtstoet en fakkeloptocht door de straten
7.om 20 uur, sluiting der feestelijkheden met verlichting door Bengaals vuur.
’s Maandags om 10 uur, plechtige zielendienst voor de gesneuvelden.

Bron: Uit de Bilzenaar
EIGENBILZEN