Welkom in
Eigenbilzen
        P/a: Hartenberg 2
        3740 Eigenbilzen

IBAN: BE34 7512 0893 3390
Pastoor Joannes Janssen  1653 - 1668
Deze pastoor kwam naar Eigenbilzen nadat hij eerst 15 jaar pastoor was in Martenslinde.
In 1654 begon hij met het aanleggen van parochiale registers, inhoudende de geboorten, huwelijken en overlijdens in de parochie. Deze registers moesten tijdens de Franse revolutie ingeleverd worden op het gemeentehuis waar ze ze steeds konden geraadpleegd worden. Op 1/1/1977 werden ze overgebracht naar het Rijksarchief te Hasselt.
Kort na zijn aankomst in Eigenbilzen op 20 september 1653 werd door de pastoor ook een aanvang gemaakt met het in orde brengen van oud pastoraal register der inkomsten.

In 1658 was er een school dieop het kerkhof tegen de kerkmuur was gebouwd. Ze werd bediend door de pastoor, soms door de kapelaan.
Deze school was er nog onder het pastoraat van pastoor Florentinus de Thier (1731-1781), die terzelfde tijd mislezer, onderwijzer en koster was.

Pastoor Janssen stierf in de pastorij in 1682 zijnde 14 jaar na zijn op rust gaan. De H. Sacramenten werden hem toegediend door zijn tweede opvolger pastoor Ernens.
Zijn doodbericht luidt:

26-XI-1682 pie obdormivit in Domino, Reverendus pastor Joannes Janssen, hujus loci quondam ministratus sacramentis et 29 sepultus, Cujus anima sit in pace.

Onder zijn priesterambt stierf ook op 25/01/1663, de edele heer Arnoldus de Heusch van Zangerij.
Eigenbilzen