Welkom in
Eigenbilzen
        P/a: Hartenberg 2
        3740 Eigenbilzen

IBAN: BE34 7512 0893 3390
Op de vraag of iemand rijk kan worden met “orkest te gaan spelen” is het antwoord simpel: tenzij je André Rieu heet, kost “orkest spelen” alleen maar. Dat was snel duidelijk, maar geen reden om het niet te doen. Herinneringen zijn van onschatbare waarde. Ze worden gekoesterd.

Het archief van The Rhythm Boys bevat naast vele foto’s ook brieven en kaarten, affiches en andere tastbare herinneringen. Van veel optredens werden er live opnames gemaakt. Het grootste gedeelte daarvan is gedigitaliseerd, maar is niet bestemd voor distributie.

Misschien later, als The Rhythm Boys slechts alleen nog maar een herinnering zullen zijn. In dat geval komt het archief naar de webmaster van deze website.
THE RHYTHM BOYS
Ontstaan en het prille begin

Het orkest werd opgericht einde der vijftiger jaren door wijlen Schoups Serafin. In Eigenbilzen is hij beter gekend onder zijn roepnaam “Fieke van Hingske van Mieke Van Damme”. Met de hulp van enkele mensen uit Mopertingen werd het startschot gegeven voor een verhaal dat op datum van vandaag nog steeds voortgaat. The Rhythm Boys is in 2015 wellicht het oudste nog actieve dansorkest in Limburg.

Jef Schoups vervoegde The Rhythm Boys niet lang na de start. Hij was al wat langer actief in het orkest “De Lollige Zwervers” uit Maasmechelen. De feitelijke start van The Rhythm Boys wordt gezien vanaf het moment dat “Fieke” en Jefke samen met drummer Jean Vanheusden uit Bilzen in café Ponderosa te Kotem begonnen op te treden. Bij Jeanne en bij Thei is het allemaal echt begonnen.
De naam

In veel verenigingen vroeger had je niet altijd mensen die de Engelse taal machtig waren, en op affiches werd er soms een loopje genomen met de juiste schrijfwijze van de naam. The Rhythm Boys vonden het destijds amusant om hierop in te spelen, en de schrijfwijze van de naam zelf ook regelmatig anders te doen. Vandaar dat er doorheen de jaren zoveel verschillende schrijfwijzen zijn geweest. Enkel op de naamkaartjes en stickers die destijds werden uitgereikt, en op briefwisseling uit die tijd stond de correcte naam. Het is dus wel degelijk The Rhythm Boys.
Snelle evolutie

Kort na de eerste optredens vervoegde trompettist Julien Bruggen uit Eigenbilzen het orkest. Vanaf dan ging het pijlsnel. Tussen al dat spelen door moest er ook nog worden gewerkt. Alle wilde verhalen die hierover de ronde doen, zijn niet overdreven. Veel verhalen over aantallen glazen bier komen wellicht niet eens in de buurt van de werkelijkheid
.
Muzikanten komen en gaan

Doorheen de jaren wisselde de bezetting omwille van ziekte en ouderdom, en door overlijdens. Jean Vanheusden werd omwille van ziekte vervangen door Mario Houben uit Lanaken. Hij werd op zijn beurt, ook weer ten gevolge van ziekte, omstreeks 1990 vervangen door Francis Franssen uit Veldwezelt. Francis combineert de drums met zijn trompet. Rikkie Schoups trad al in 1979 toe tot het orkest, en samen met Julien Bruggen en Francis Franssen vormen zij nog steeds The Rhythm Boys. Francis en Rikkie spelen tegenwoordig samen in de ABC Band, terwijl Julien omwille van de zorg voor zijn echtgenote het wat rustiger doet. Op de momenten dat het hen nog past, merk je dat The Rhythm Boys een beetje van uitzicht zijn veranderd, maar de typische klank is er nog steeds. De ambiance ook.

Achtereenvolgens verlieten Jean Vanheusden, Jef Schoups, Serafin Schoups en Mario Houben deze wereld. Voor degenen die geloven in een leven na de dood: het zal daar regelmatig bal zijn…. De herinnering aan hen blijft.
The Rhythm Boys en Eigenbilzen

Eigenbilzen is doorheen de geschiedenis altijd verdeeld geweest in twee kampen. Nu is dat gelukkig bijna folklore, maar dat was het niet bij de start van het orkest. En toch zijn The Rhythm Boys erin geslaagd om partijloos en neutraal te blijven. Het maakte niet uit of een optreden voor de ene, dan wel voor een andere partij was. Op muziek van The Rhythm Boys stond en staat geen kleur. Zelfs wijlen E. H. Pastoor Nassen stond toe dat de eerste jeugdmissen –een andere naam voor missen waarin live muziek werd gespeeld door iets anders dan het kerkorgel- alleen door The Rhythm Boys werden verzorgd. Voor een streng conservatieve pastoor als E.H. Nassen was dat een beslissing die niet evident was. Het voorbeeld van The Rhythm Boys werd later gevolgd door andere lokale groepen, die verder op het elan van hun voorgangers met opluisteren van “beatmissen” wilden doorgaan. Dat klonk toen moderner dan jeugdmis. Eén van de succesrijkste groepen op dat vlak was Proost & Contra, met wie The Rhythm Boys een vriendschappelijke band onderhielden. De verantwoordelijken van beide orkesten woonden op amper 100 meter van elkaar in de Haenenstraat.
The Rhythm Boys waren in verhouding echter weinig actief in eigen dorp. Van heinde en verre kwamen aanvragen. Wat eerst rond de lokale kerktorens gebeurde, deinde uit naar heel het land, ook Franstalig België, naar Nederland en naar Duitsland. Uitzondering op de regel vormden De Tutters, die jaarlijks zonder onderbreking op vastgestelde dagen vasthielden aan hun bals met The Rhythm Boys. Een aantal lokale verenigingen uit Eigenbilzen noemden The Rhythm Boys gedurende vele jaren hun huisorkest.
The Rhythm Boys: meer dan herinneringen

Hoogtepunten uit het verhaal van The Rhythm Boys kunnen niet worden weergegeven op deze pagina. De lijst is na al die jaren immers veel te lang geworden: allemaal prettige herinneringen.

Dankzij de eigenheid die gedurende al die jaren bewaard is gebleven, zijn impresario’s er nooit in geslaagd om van dit project een commercieel verhaal te maken. Waarschijnlijk is dat ook de reden waarom de groep na al die jaren nog steeds bestaat. Alles draaide altijd en alleen rond muziek en amusement, zoals het volgens The Rhythm Boys moest zijn. Vaak uitgelachen, soms meewarig bekeken door zogenaamd betere muzikanten, maar nog altijd een begrip bij veel ouderen: ook dat zijn The Rhythm Boys. Welke lacher uit die tijd zou toen vermoed hebben dat het verhaal na bijna zestig jaar nog altijd niet voorbij zou zijn?
Eigenbilzen
Links: Serafin Schoups (stichter) midden Jean Vanheusden en rechts Julien Bruggen.
De eerste pioniers van TRB