Welkom in
Eigenbilzen
        P/a: Hartenberg 2
        3740 Eigenbilzen

IBAN: BE34 7512 0893 3390
Karnavalvereniging:
De Tutters
De spraakmakende karnavalvereniging zag het daglicht in 1965 en was de eerste aangesloten vereniging bij de Federatie van Europese narren F.E.N. en had aldus het stamboeknummer 1.
HET ONTSTAAN

Op een zonnige zondagnamiddag in de maand juni, het was klein kermis, zaten een aantal jonge kerels een glas te drinken in café"Eldorado"
Een vriend uit Lanaken, Steegen Hubert, vertelde over het bestaan van een "Tutterclub".
Al deze jonge mensen - Lenaerts Robert, Broux Jean Pierre, Steegen Thomas, Schaekers Jan, Appermans Jan, Kellens Frans en de dochter uit het café, Marie José, waren het eens om ook in Eigenbilzen zo een club op te richten.
Nu de vereniging opgericht was moest er ook een clubreglement komen en diende het lidgeld bepaald:

1° Om lid te worden moest er een maandelijkse bijdrage betaald worden van 20 frank

2° Op zaterdag en zondag moest ieder lid op eenderwelk ogenblik zijn tutter, het symbool van de vereniging, op zak hebben. Op andere dagen diende ieder lid, op vraag van een ander lid, zijn fopspeentje te tonen wanneer zij zich samen in een drankgelegenheid bevonden.

3° Elke overtreding werd met 5 frank beboet.

4° Iedereen, zowel meisje als jongen, mocht tot de vereniging toetreden, ongeacht de leeftijd.

5° De opbrengst van het lidgeld en van de boeten zou besteed worden aan het jaarlijks tutterfeest in de maand decemb
er
Enkele prinsen van "De Tutters"
Robert 1 (Lenaerts)
1965
Eerste prins van de Tutters
Joris 1 (Swennen)
1971
Nolly 1 (Hermans)
1967
Jean Pierre (Broux)
1966
Julien 1 (Slechten)
1968
Josy 1 (Souvereyns)
1969
Josy II (Janssen)
1970
Johan 1 (Bangels)
1972
Jos III (Lindelauf)
1973
Pierre 1 (Martens)
1974
Willy 1 (Haesen)
1975
Jean Pierre II (Wijnen)
1976
Jean II (Broux)
1977
Pierrot 1 (De Zutter)
1978
Benny 1 (Vanheusden)
1979
Frans 1 (Vandegoor)
1980
Freddy 1 (Sprooten)
1981
Jean III (Steegen)
1983
Jos IV (Brepoels)
1984
Francois (Vrancken)
1982
Jos V (Schoups)
1985
Benny II (Timmermans)
1986
Eigenbilzen