Eigenbilzen
DE VRIENDEN VAN EIGENBILZEN
Doel:

De vereniging heeft zich tot doel gesteld om er zorg voor te dragen dat het verleden van onze mooie gemeente bewaard blijft. Ook aan de toekomst van onze gemeente werken is een van onze doelstellingen. Het bijdragen tot het onderhouden van monumenten en gebouwen of openbare pleinen. Hulp kunnen bieden aan mensen in nood.

In eerste instantie heeft deze jonge vereniging er inmiddels voor gezorgd dat onze mooie gemeente beschikt over een eigen website. Wij vermoeden de enige in heel België in deze context.
Met deze website zullen wij trachten de bevolking te sensibiliseren om onze patrimonium uit het verleden te bewaren.
Vooruitzichten:

Met onze vereniging zullen wij trachten om opzoekingen te doen om het historisch verleden van onze gemeente uit te breiden.
Ook zullen wij trachten om de nodige fondsen te verwerven ten einde te kunnen bijspringen waar nodig voor het onderhouden van gebouwen, het bekostigen van opzoekingen, het onderhouden van onze website of het bieden van hulp.  Voor deze fondsen zal een eigen rekening geopend worden. 
Iedereen kan sympathiserend lid worden van onze vereniging en hun namen zullen ook vermeld worden op onze website.
Het bestuur:

Momenteel is de vereniging nog in opbouw en wordt het voorzitterschap waargenomen door Serafijn en Ferdy. Een bestuur zal worden samengesteld vanaf het moment er de nodige gegadigden zijn om hier deel van uit te maken.
Financieel beleid:

Momenteel zijn er nog geen financiële middelen bekomen. Vanaf het moment dat de eerste steun of centjes ontvangen worden zal een verenigingsrekening geopend worden.

Wij hopen uiteraard veel steun te krijgen van de lokale bevolking maar eventueel ook van bedrijven of instellingen.
De bekomen gelden zullen dan aangewend worden om bij te springen bij diverse doelen zoals de herstelling van de deur van het kapelletje op Dorpstraat - hoek met de Grote Mereweg, herstelling (of nieuw dak) van de kapel op "De Mere" en diverse onderhouds- of vernieuwingswerken.  Maar ook bij rampspoed of nood willen wij kunnen bijspringen om de nodige ruggensteun te kunnen geven.
Helaas het realiseren van deze doelstellingen vergt niet alleen veel opzoekingswerk maar ook veel financiële inspanningen.
Wil u ons financieel steunen, geef ons een seintje of u kan storten op onze voorlopige rekening : BE34 7512 0893 3390 op naam van:
Vrienden van Eigenbilzen
De feitelijke vereniging: " De Vrienden van Eigenbilzen" is ontstaan in 2015.
De vereniging werd opgericht door Serafijn Van Damme samen met Ferdy Jans.

Eigenbilzen