Welkom in
Eigenbilzen
        P/a: Hartenberg 2
        3740 Eigenbilzen

IBAN: BE34 7512 0893 3390
DE VRIENDEN VAN EIGENBILZEN
Doel:

De vereniging heeft zich tot doel gesteld om er zorg voor te dragen dat het verleden van onze mooie gemeente bewaard blijft. Ook aan de toekomst van onze gemeente werken is een van onze doelstellingen. Het bijdragen tot het onderhouden van monumenten en gebouwen of openbare pleinen. Hulp kunnen bieden aan mensen in nood.

In eerste instantie heeft de vereniging er inmiddels voor gezorgd dat onze gemeente beschikt over een eigen website. Wij vermoeden de enige in heel België in deze context voor een deelgemeente.
Met deze website zullen wij trachten de bevolking te sensibiliseren om onze patrimonium uit het verleden te bewaren.
Vooruitzichten:

Met onze vereniging zullen wij trachten om opzoekingen te doen om het historisch verleden van onze gemeente uit te breiden.
Ook zullen wij trachten om de nodige fondsen te verwerven ten einde te kunnen bijspringen waar nodig voor het onderhouden van gebouwen, het bekostigen van opzoekingen, het onderhouden van onze website of het bieden van hulp.  Voor deze fondsen zal een eigen rekening geopend worden. 
Iedereen kan sympathiserend lid worden van onze vereniging en hun namen zullen ook vermeld worden op onze website.
Het bestuur:

Het bestuur bestaat uit - Voorzitter Serafijn Van Damme
                                 -  Secretaris Ferdy Jans
                                 - Financiën Anita Claessens
                                 - Ondervoorzitster Hilde Jans

We zijn nog op zoek naar enkele personen die deel willen uitmaken van ons bestuur. Iedereen die wil meewerken ten voordele van ons gezellige dorp is van harte welkom.
Financieel beleid:

Momenteel zijn de financiën nog zeer beperkt. Sedert november 2017 heeft de vereniging een eigen bankrekening. Het nummer kunt u hier beneden vinden. Elke steun is heel erg welkom en zal aangewend worden in het belang van onze doelstelling, onderhouden van onze website en het verrichten  van opzoekingen.

Wij hopen uiteraard veel steun te krijgen van de lokale bevolking maar eventueel ook van bedrijven of instellingen.
De bekomen gelden zullen dan aangewend worden om bij te springen bij diverse doelen zoals de herstelling van de deur van het kapelletje op Dorpstraat - hoek met de Grote Mereweg, herstelling (of nieuw dak) van de kapel op "De Mere" en diverse onderhouds- of vernieuwingswerken.  Maar ook bij rampspoed of nood willen wij kunnen bijspringen om de nodige ruggensteun te kunnen geven.
Helaas het realiseren van deze doelstelling vergt niet alleen veel opzoekingswerk maar ook veel financiële inspanningen.
Wil u ons financieel steunen, geef ons een seintje of u kan storten op onze rekening : BE34 7512 0893 3390
De feitelijke vereniging: " De Vrienden van Eigenbilzen" is ontstaan in 2015.
De vereniging werd opgericht door Serafijn Van Damme samen met Ferdy Jans.

Eigenbilzen