Welkom in
Eigenbilzen
        P/a: Hartenberg 2
        3740 Eigenbilzen

IBAN: BE34 7512 0893 3390
Karnavalvereniging
De Winkelomnarren
                                                           Tekst van Jef Timmermans

Op een zekere avond van januari 1968 waren enige mannen aan het kaarten. Claessens Lambert en Hugo, Timmermans Albert, Degrève Albert, Jans Camille, Martens Michel, Meesters Frans en Raphaël, Bessemans Theo, allen uit de Winkelomstraat.
Plots zei er een:" Potverdikke, willen we eens een wagen ineen steken voor de volgende karnavalstoet van de Tutters. Vol geestdrift wat bijeen gelegd en aan 't werk. Wat plastieken buizen van de 7 jarige feesten in Hasselt gekocht en wat dennen en zo kwam de eerste wagen klaar, juist de dag voor de stoet zou uittrekken. Veel bijval hadden die narren, maar het waren ook echte narren. Met dezelfde wagen en wat voorspraak mochten we mee in Hasselt met halfvasten waar we ook veel bijval mochten oogsten.
Deze wagen, de boot, was genoemd naar de eerste prinses Lilly I (Martens), die als eerste links op de foto te zien is.
Daarnaast Bertho Hermans (zoon van Lilly) met daarnaast Liliane Martens (De zus van Lilly). De jongeman naast Liliane is Jean Pierre Claessens, met achter hem (met bril) Bér de Grève. Vervolgens met sigaret staat Frans Meesters en daaronder staat Hugo Claessens.
Vervolgens (naast sigaret) staan Thomma Swennen en Gerardine Hensen. De drie volgende zijn Bérke Timmermans, Maurice Martens (Broer van Lilly), Jefke Timmermans. Deze laatste is de ontwerpen van de wagens. (achter Bérke Timmermnas staan nog twee
mannen doch deze zijn niet te herkennen)
De Winkelomnarren warenvol geestdrift over hun eerste optreden en het karnavalvuur zat er voor goed in. Maar nu... "wat" ineen gestoken voor de volgende stoeten? Niemand had enig idee, tot er besloten werd om Jef Timmermans eens te polsen of die niet wou meedoen. Na enig tegenstribbelen zegde deze "ja". Hij had een stout idee maar waar het geld gehaald voor een tweede wagen? De stoute schoenen aangetrokken en op bedeltocht bij de inwoners van de Winkelomstraat en de Mereweg. Dankzij hen dat we op gang geraakten en nu maar getimmerd en weer afgebroken tot dan onze eerste karnavalswagen klaar kwam. Het was een prachtige boot genaamd: "LILLY I" naar onze eerste prinses Martens Lily uit ons lokaal Belmondo.
Nu moesten we zien dat we mochten delnemen aan de stoeten buiten de gemeente om alzo geld in het bakske te krijgen. Het lukte en we mochten voor de eerste maal mee in Genk waar we zelf gezegd de schoonste wagen hadden van gans de stoet. Eigenbilzen volgde met evenveel succes. Voor de tweede maal mochten we mee in Hasselt waar we door regen en sneeuw voorbij de tribune trokkenen een schitterende ovatie in ontvangst mochten nemen met de tweede prijs voor de schoonste wagens. Dat was een riem onder ons hart.
Met dezelfde boot mochten we deelnemen aan de één mei-feesten te Genk, met wat aanpassing van bloemen en planten. Zelfs St Niklaas huurde onze boot om zijn blijde intrede te doen in Genk. Het volgende jaar met dezelfde wagen ook naar dezelfde stoeten met Smeermaas erbij. Het plan rijpte om ook een bal te houden met de verkiezing van een prinses. Na ruggespraak met de Tutters, zij de prins en wij de prinses, hielden we ons eerste bal met Claessens Nelly uit de Winkelomstraat als eerste prinses NELLY I op 14/04/1973
Foto: Prinses NELLY I
Al deze prinsessen gingen mee naar de verschillende bals uit de omtrek waarvoor wij hun op deze plaats nog hartelijk danken. Maar een prinses moest ook een wagen hebben net zoals een prins. Onze eerste prinsessenwagen was een levensgroot paard gemaakt met 4000 rozen op wiens rug de prinses met volle hand de karamellen uitwierp over de menigte. De Winkelomnarren waren overal graag geziene gasten omdat ze de meeste karamellen uitwierpen. De tweede prinsessenwagen was een grote vlinder in wiens rug de prinses troonde. Met deze twee wagens mochten wij ook de 1 mei stoeten opluisteren in Genk. Het karnavalseizoen van 1977-1978 zijn de Winkelomnarren op 16 bals geweest in het omliggende en namen aan de stoeten deel met de pleziertrein in Lanaken, Tongeren, St Truiden, Genk, Smeermaas, Bilzen, Eigenbilzen, Spouwen, Diepenbeek. Dit met heel veel kou maar dat kon ons karnavalsvuur niet blussen.
Op 08/04/1974 : Martens Nelly als NELLY II
Op 13/02/1975 : Collas Marleen als MARLEEN I
Op 21/02/1976 : Biesmans Brigitte als BRIGITTE I
Op 12/02/1977 : Gerits Lydie als LYDIE I
Op 14/02/1978 : Sprooten Carola als CAROLA I
Uit voorgaande blijkt dat de Winkelomnarren hun naam alle eer aandeden want karnaval is een grote narrenfamilie vol leute en plezier.
  Prinses CINDY I
Eigenbilzen
  Prinses CHRISTEL I
  Prinses RITA I