Welkom in
Eigenbilzen
        P/a: Hartenberg 2
        3740 Eigenbilzen

IBAN: BE34 7512 0893 3390
Dank aan de
mensen die ons steunen
Onze vereniging 'De vrienden van Eigenbilzen' had zich voor 2019 ten doel gesteld om te helpen bij de restauratie van de kapel Sint Anna ten DrieŽn of beter gekend in Eigenbilzen als het Cielenkapel. Wij zijn de volgende sponsors heel erg dankbaar zodat wij hieraan hebben kunnen bijdragen:
- Cielen Maria, 3500 Hasselt
- Budna-Vanhengel Antoon & Marleen,  - Eigenbilzen
- Anoniem 30 euro
- Cyrille Jans, Eigenbilzen
- Moors - Vandooren Nestor en Rina, Eigenbilzen
- Landelijke Gilden Eigenbilzen
- Alidor Broux, Eigenbilzen
- Serafijn & Anita Van Damme - Claessens, Eigenbilzen
- Moors- Dello J & A, Eigenbilzen
- Uit sympathie 50 euro
- Ferdy en Lisette Jans,  Eigenbilzen
- Uit sympathie 20
- Erik en Ingrid Reintjes-Spalmans, Eigenbilzen
- Eddy Swennen-Janssen Eigenbilzen
- Wolfs-Parthoens, Eigenbilzen
- Rubens Maurits, Eigenbilzen
- Theofiel Parthoens,  Mopertingen
- Jans-Parthoens, Bilzen
- Apotheek Langenaken,  Eigenbilzen
- Dokters Mennens- Dils, Eigenbilzen
- Anoniem -100 euro - Duitsland
- Frans Swennen, Eigenbilzen
- Tine Keersmaekers,  Hevelee


In de hoop dat deze lijst nog veel langer mag worden Ons rekening nummer:
BE34 7512 0893 3390 op naam van 'Vrienden van Eigenbilzen'
Kapel Sinte Anna ten DrieŽn of Cielenkapel
De kapel is gelegen aan het kruispunt van de Dorpsstraat en de Steenveldstraat.
Gebouwd in mergel, opgetrokken met opschrift Maria-Anna I.H.S.Jezus Christus Salvator = Jezus de gezalfde redder.
Gebouwd door de witte Giel Meesters. Michiel was de zoon van Matheus en diens broer MichaŽl was in 1746 kapelaan te Eigenbilzen en lezer van de vroegmis.
Bij de kapel hoort het waardevolle houten beeldje van 42 cm, Anna ten drieŽn of ook Sint Annatrits genoemd en dateert van het jaar 1520. Ooit nog gerestaureerd in Maastricht. Drie in een, Sint Anna met Maria en Jezus op de arm. Het is naar schatting het oudste beeldje dat Bilzen rijk is. Sint Anna werd vereerd als patrones van het gezin.  Helaas is het beeldje niet in ons bezit. Momenteel staat in de kapel een Onze- Lieve-Vrouwebeeld centraal met het kind op de rechterarm en een wereldbol in de linker.

Met de cultus rond St. Anna ten DrieŽn, kodeerde men perfect de aloude Keltische devotie tot de "Triple Matronen". Naar hun moedermaagdelijkheid en hun wijsheid werd verwezen door hen al zittend uit te beelden met vruchten, bloemen, broden, kinderen en schriftrollen op de schoot.
Van buiten is de kapel gecementeerd doch achteraan zijn duidelijk de mergelstenen te bemerken. Eind 2007 werd de kapel geramd door een voertuig waardoor het dak gedeeltelijk los kwam.
De kapel werd in 1988 gerestaureerd en is dan terug in verval gekomen. In 2019 werden door de vrienden van Eigenbilzen opnieuw werken uitgevoerd aan de kapel om het verval tegen te gaan. De buitenmuren zijn opgetrokken met mergelstenen. Heden loopt de hoofdstraat door Mopertingen en Eigenbilzen waardoor er veel zwaar verkeer langs de kapel voorbij komt hetgeen de muren niet ten goede komt.
Eigenbilzen
Anna-ten-Drieën is een voorstelling van de heilige Anna met haar dochter Maria en haar kleinkind Jezus. In de 15de eeuw werd Anna bijzonder vereerd. In vele steden werden Anna-Broederschappen opgericht die zich als doel stelden om kapellen op te richten om deze toen geliefde heilige te kunnen eren. Vroeger stond er een houten beeld van Sint-Anna-ten-Drieën in de Sint-Annakapel in de kloostergang van de basiliek van Tongeren. Het werd gemaakt rond 1520 door beeldhouwer Jan Van Steffesweert. Na 1600, onder invloed van de reformatie, gaat er meer aandacht naar Maria en wordt deze als volwassen vrouw afgebeeld en niet meer als meisje. Ze staat dan gewoonlijk rechts van Anna terwijl ze uit de bijbel leest.
Anna te Drieën is een voorstelling uit de Christelijke iconografie van de heilige Anna met haar dochter Maria en haar kleinkind Jezus.

De heilige Anna werd in de vijftiende eeuw een van de bekendste en geliefdste heiligen. Als grootmoeder van Jezus dacht men haar bijzondere macht toe als hemelse voorspreekster bij haar kleinzoon. Haar verering nam grootse vormen aan met name in het Rijnland en de Nederlanden. Daar is de laatste dertig jaar veel onderzoek naar gedaan. In vele steden werden Anna-Broederschappen opgericht, die zich inspanden om in kerken een eigen kapel te stichten, waar de leden wekelijks bijeenkwamen om er hun heilige te eren. Op schilderijen en in beeldhouwwerken werd de heilige Anna afgebeeld, samen met haar kind Maria en haar kleinkind Jezus. Men noemt deze voorstelling: Anna te Drieën.

In de vijftiende eeuw werd Anna als volwassen vrouw staand afgebeeld, met Maria als klein meisje op haar arm en Jezus als baby op de schoot van Maria, of Anna zittend met Maria als klein meisje op haar schoot, terwijl Maria de baby Jezus op haar schoot droeg. Deze voorstelling gaf tot in het begin van de 16e eeuw het belang van Anna in het drietal Anna, Maria en Jezus aan: Anna was, als grootmoeder van Jezus, de machtigste.

In de zestiende eeuw veranderde dat sterk. Maria wordt nu de evenknie van Anna en wordt daarom afgebeeld als volwassen jonge vrouw. Zij zit of staat rechts van Anna. Anna heeft dikwijls een geopend boek (de Bijbel) op haar schoot of in haar hand. In de andere hand houdt zij vaak een vrucht, meestal een druiventros. Het al of niet geklede Jezuskind zit op de schoot van Maria of staat tussen de beide vrouwen en gaat op weg naar grootmoeder Anna. De belangrijke rol van Anna verdwijnt mede door de Reformatie.

Anna te Drieën wordt ook wel de "aardse Drie-Eenheid" (in het Latijn Trinitas Terrestris) genoemd in tegenstelling tot de "goddelijke Drie-Eenheid" (Trinitas Caelestis). Na het concilie van Trente (1545-1563) wordt deze titel echter steeds meer gereserveerd voor de Heilige Familie (Jezus, Maria en Jozef).

Na de Reformatie begon de bloeiperiode van de Anna-verering langzaam achteruit te gaan. Na 1600 krijgt een andere voorstelling de overhand: Anna te Tweeën. Het gaat dan om Anna met Maria. Dikwijls heeft Anna of Maria een geopend boek in de hand, waar Maria in leest en Anna naar wijst. De Duitse benaming voor Anna te Drieën is "Anna Selbdritt", in het Frans is dit "Anne Trinitaire".
Krantenknipsel: Klik hier