Welkom in
Eigenbilzen
        P/a: Hartenberg 2
        3740 Eigenbilzen

IBAN: BE34 7512 0893 3390
Okra is een vereniging voor mensen vanaf 55 jaar. De vereniging bestaat uit gezellige mensen die samen een fijne namiddag of avond willen doorbrengen. Als u ook tot deze gezeliige groep wil behoren dan kunt u contact opnemen met onze voorzitster Catrien Steegen.
OKRA AFDELING EIGENBILZEN
Aktiviteiten:

Elke week wordt er gekaart op donderdag van 14°°- tot 17°° uur. Dit kaarten gaat door in het parochiehuis in de Winkelomstraat.

Er worden kiennamiddagen georganiseerd evenals vormingsdagen.
Een jaarlijks Kerstfeest en Paasfeest hoort steevast tot onze aktiviteiten.
Ook wordt getracht om regelmatig een reis te kunnen organiseren voor de leden.

fietsen is op dinsdag om 13 uur.

Ook worden nog diverse andere aktiviteiten geoprganiseerd die zeker de moeite waard zijn om naartoe te komen.
Eigenbilzen