Welkom in
Eigenbilzen
        P/a: Hartenberg 2
        3740 Eigenbilzen

IBAN: BE34 7512 0893 3390
Anno 1422
Koninklijke Schutterij Sint Nicolaes
Eigenbilzen
                                                     Koninklijke Schutterij St Niklaas 1422

Deze tekst komt uit de Bilzenaar en heeft nog de schrijf wijzen uit de tijd van toen.

Zondag 25 juni 1905 schoot de oude schutterij den vogel af aan de hei, het was 15 uur toen de stoet zich in beweging stelde, aan het hoofd drie knappe trompetters, verder een gunstig gekende trommelaar, het schoone vaandel der maatschappij en troepen.
De kapitein Leonard Meesters van den Wolfsberg, in splinter nieuw tenue commandeerde, en omgeven van zijnen staf de heeren Leo Meesters, Arnold Collas, Appermans Lambert, en anderen kwam de stoet rond 16 uur ter bestemde plaats. Zelfs de oude Godfridus Vandooren nam ook nog deel aan de optocht.
De konings-eer viel ten deel aan Henri Liebens en het feest liep in de beste stemming af.

Zondag 23 juni 1923 houdt de oude schutterij haar jaarlijksche vogelschieting. Als eene merkwaardigheid dient vermeld dat de tamboer welke den aanval zal slaan, een kloeke 92 jarige grijsaard is, Lambert Vangronsveld.
Foto genomen in 1978 te Eksel tijdens het treffen der schutterijen

Van Links naar Rechts:

1) Fernande Vrancken - 2) Vital Souverijns - 3) Lambert Swennen - 4) Julien Souverijns - 5) Nieke Massot - 6) Jan Lathouwers - 7) Marie Louise Maesen - 8) Jan Steegen - 9) Jean Steegen - 10) Marcel Swennen - 11) Ronny Hansen - 12) Johny Souverijns - 13) Pierre Souverijns - 14) Joeri Beckers - 15) Jos Beckers - 16) Jos Souverijns - 17) Josianne Souverijns - 18) Jean Pierre Souverijns - 19) Nelly Degreeve - 20) Thomas Meers - 21) Willy Hensen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Contacpersoon: Vital Souverijns


E-mail: vitalsouverijns@hotmail.com


Telefoonnummer: 0486/62 73 90
Schutterij St. Niklaas opgericht in 1422, voor het eerst benoemd in 1719 als schutterij, het
oud broederschap dateerde van 1759,
vrij schutterij. St.Niklaasgildt.

Koningen

1699 Vanstreels
1700 Withofs Michael was ook kerkmeester, koning op 26-6-1700
1715 Vansichen Wilhelmus, was koning op 23-6-1715 in naam van Johannes-Adriaan
Dethier
1716 Withofs Michael
    5. 1718 Meesters ?
    6. 1719 Van Uyckhoven Claes was ook burgemeester in 1720, schenker van ketting
1720 geschenk blazoen baron de Heusch
1720 Vrancken Thomas, koning op 23-6-1720
1721 Vansichen Leonard was ook secretaris van Hoelbeek en Mopertingen
1733 Horion Joannes
1734 Nichy Udalrikus
1756 Coopmans Leonardus luitenand, koning op 20-6-1756
1756 Smits
1757 Haenen Joannes
1759 Schoenmaekers Jacobus,
1786 Vandooren Renier (keizer)
         1813 Schoups Joannes
         1819 Lathouwers Willem
         1868 Bergans Adolf
         1873 Bastiaens Joannes
Zondag 30 mei 1927 vierde de oude schutterij, St. Niklaas de wijding en inhuldiging van hare prachtige nieuwe vlag. Vele zuster maatschappijen uit het omliggende die met hunne tegenwoordigheid het feest komen opluisteren. De stoet die werd vooraf gegaan door de Kon. Harmonie Aurora toog eerst naar de gedeksteen der gesneuvelde soldaten, waar Mej. Broux een hartrorend gedicht aflas en namens de gilde hulde bracht aan onze gevallen helden, waarvan twee gesneuvelde gildebroeders. Vervolgens toog de stoet naar de welingerichte feestweide, alwaar Mei. Liebens in eene gepaste welkomstrede de vlag aan de gilde overhandigde. Daarna wenschte de burgemeester de gilde geluk om haar lang bestaan. Dan hoorden wij nog den kapitein der gilde van Lanaeken, die de maatschappij de gelukwenschen en zustergroet bracht, namens zijne gilde. Waarna nog eene rede uitgesproken door Egide Wijnen, den ijvervollen gildebroeder der jonge schutterij O.L.V.P. van Eygenbilsen, met de welke onze gilde in de beste verstandhouding en broederlijkheid geleefd heeft.

Zondag 7 augustus 1932 om 15 uur gaf de Schutterij een feestje ter gelegenheid van haar benoeming tot Koninklijke Schutterij. Het feest vond plaats in de weide van Jan Swennen café op de Locht. Om 15 uur ontvangst der deelnemende maatschappijen, de Kon.harmonie Aurora zal de feestelijkheden opluisteren. Buiten de prijsschieting zullen allerhande volksspelen plaats hebben zoals; haanslaan, fleschvullen, enz.
Op 24-25 en 26 juni 2022 vierde de vereniging hun 600 jarig bestaan.