Welkom in
Eigenbilzen
        P/a: Hartenberg 2
        3740 Eigenbilzen

IBAN: BE34 7512 0893 3390
Een kleuterschooltje op De Locht
In 1959 kwam pastoor Nassen op het wijs gedacht van een bewaarschool op de Locht te bouwen. Het aantal kleuters steeg immers zodanig dat de twee bewaarscholen in de Winkelomstraat onvoldoende bleken. Er zou een derde klas moeten bijkomen. Voor de ouders van de Locht, was dit zeer verheugend nieuws. Nu konden ze immers met groot gemak en dicht bij huis hun kindjes aan dit schooltje toevertrouwen. De goedkeuring van de inspectiediensten liet niet op zich wachten.
De familie Theunissen-Schiepers was onderaan op de Lochtstraat in het bezit van een weide, groot 37 are.
Het school- komiteit kocht die weide. Maar omdat ze zeer laag gelegen was stond ze dikwijls onder water en moest ze merkelijk met aarde aangevuld worden.
Die familie was toen juist bezig met het bouwen van een huis op een hoger gelegen perceel grond, ook langs  de Lochtstraat. Het overschot van de grond werd naar de weide vervoerd. Ook aannemer Oosterbosch van Martenslinde die in 1959 de Dorpsstraat in beton legde had meegedaan en vervoerde ongeveer 350 camions grond naar de weide. Toen kon met beginnen met het bouwen van de school. Het was 6 juli. Wie zou het kunnen geloven? Nog geen twee maanden later stond de nieuwe school recht. En dit door vrijwillige metsers en helpers uit eigen dorp. Op 6 september 1959 werd ze ingewijd door deken Vrancken van Bilzen. Het gebouw was 21 m. lang en 7,5 m. breed.
"Hier hebben de Lochtenaren getoond", zei pastoor Nassen, "tot wat ze in staat zijn als het er op aankomt zich belangeloos dienstig te maken voor een goede zaak.
De vroegere kleuterschool doet momenteel dienst als clublokaal voor de jeugdbeweging KLJ

Eigenbilzen, een dorp om in te wonen
Terug naar boven